Moderna logistika za najboljšo oskrbo kupca

Avtomatizirano skladišče, 8 km transportnih trakov in lasersko vodena skladiščna vozila, so idealna osnova za izredno učinkovit logistični sistem podjetja Schachermayer. Software za transportni management, v katerem so povezani pošiljatelji in špediterji, velja za enega najbolj modernih logističnih sistemov v Evropi.

Domači trg – dostava v 24/48 urah

Moderna logistična struktura je popolnoma naravnana na čim hitrejšo dostavo blaga končnemu kupcu. Znotraj avstrijskega tržišča je zagotovljena dobava kupcu v 24 urah.

S povečevanjem domačega tržišča na oddaljenost 400 km od Linza, smo še dodatno poskrbeli za napredek kupcu prijazne logistične strategije. S tem smo izzvali naše logistične specialiste, da poiščejo učinkovite logistične rešitve za čim hitrejšo dostavo blaga v pridružene države domačemu trgu: južno Nemčijo, severno Italijo, Madžarsko, Češko, Slovaško republiko in Slovenijo.

S takim logističnim pristopom smo našim domačim kupcem zagotovili, da najkasneje v 48 urah od naročila prejmejo naročeno blago iz širokega SCH-asortimana preko 150.000 različnih artiklov.