Prijava za online dostop

WebShop
S tem sistemom lahko že registrirane stranke Schachermayer d.o.o., Trzin nadgradijo svojo registracijo s pomočjo dolgoročnega sodelovanja/nakupovanja v direkten dostop do hišno internega sistema. Prvi korak je registracija, z izpolnitvijo obrazca pridobite svojo številko kupca. Tam lahko poleg vseh informacij dobite tudi vaše individualne cene in vršite naročila 24ur na dan, tudi ob nedeljah in praznikih.

Številka stranke*:
Naslov/naziv: Naziv podjetja*:
Ime*: Branža:
Priimek*: E-pošta*:
Ulica*: Telefon:
Poštna številka / kraj*: Faks:
Država*: Internetna stran:
 
Zanima Vas:
 WebShop *
 
 Strinjam se s prebranimi splošnimi pogoji poslovanja (SPP). *
 Strinjam se s prebrano IZJAVO O VARSTVU PODATKOV. *