Gradnja

Zaščita kože na delovnem mestu
Zaščita kože na delovnem mestu
Poklicne kožne bolezni so po pogostosti pojavljanja na drugem mestu, takoj za naglušnostjo zaradi hrupa. Obolenje kože je torej ena najpogostejših bolezni v poklicnem življenju. Posledice obolenja povzročajo visoko obremenitev obolelih sodelavcev in ...več