Vsi Vsi Impulz

Pravilna vgradnja mini hladilnikov

Napačno vgrajeni mini hladilniki lahko povzročijo probleme z elektriko, kar lahko pripelje do kratkega stika ali v najslabšem primeru do požara. © Dometic

#IMPULZ | Z dobrim hlajenjem se opravi že polovica dela. Mini hladilniki so v hotelskih sobah postali nepogrešljivi. Zato je še tako bolj pomembno, da se pravilno vgradijo v skladu z zakonodajo, saj v nasprotnem primeru ni mogoče zagotoviti njihovega pravilnega delovanja in zaščite. Za vas smo povzeli veljavne predpise o vgradnji.

Pravilna vgradnja mini hladilnikov v skladu z zakonodajo je nujna iz več pomembnih razlogov. Prvič, upoštevanje predpisov bistveno prispeva k varnosti gostov. Napačno vgrajeni mini hladilniki lahko povzročijo probleme z elektriko, kar lahko pripelje do kratkega stika, v najslabšem primeru pa do požara. Drugič, strokovna vgradnja zagotavlja optimalno delovanje mini hladilnikov. Le pravilno nameščeni hladilniki lahko zanesljivo hladijo, kar zagotavlja kakovost in varnost živil v hladilniku. Nepravilno nameščen hladilnik zmanjša hlajenje ter ogroža garancijo in jamstvo izdelka.

  • Hladilnik mora stati ravno v prostoru.
  • Razdalja med hladilnikom in steno mora biti vsaj 20 mm.
  • Prezračevanje mora biti izvedeno v skladu z možnostmi A, B, C ali D (glej sliko 1).
  • Prečni prerez zračnega kanala mora biti najmanj 105 mm x širina hladilnika.
  • Hladilna enota mora biti v celoti v prezračevalnem kanalu. Drugi deli ne smejo ovirati kroženja zraka v prezračevalnem kanalu.
  • Zrak, ki gre skozi prezračevalni kanal, ne sme biti ogrevan z nobenim drugim virom toplote.
  • Uporabljajo se lahko samo prezračevalne rešetke (izbirno) s ploščino prečnega prereza najmanj 200 cm2 (izjema DM 50 NTE: najmanj 400 cm2.)
  • Pri izvedbah s steklenimi vrati se lahko vlaga kondenzira na vratih, če je vlažnost zraka več kot 65 % pri 25 stopinjah.
  • Vtičnica, na katero je priključen hladilnik, mora biti vedno dostopna.

SPLETNI KATALOG Mini hladilnik

( )