Vsi Vsi Impulz

Obvezujoče: PU-izobraževanje

Z obvezujočimi izobraževanji naj bi se zagotovilo več varnosti za zaposlene in uveljavilo na več ravneh. © Soudal

#IMPULZ | Za uporabnike poliuretana (PU) – izdelke, od sedaj naprej veljajo drugačni pogoji uporabe. Ustrezno po členu 74, priloga XVII-Reach-uredbe, je omejena vpeljava izdelkov na tržišče, ki vsebujejo diizocianat in njihova uporaba. Do tega ukrepa je prišlo, zaradi škodljivih učinkov materiala na osebno zdravje. To velja za vse snovi, sestavne dele snovi in zmesi, ki vsebujejo koncentracijo diizocianatov več ali enako 0,1 odstotkov od teže.

Z obvezujočim izobraževanjem se naj bi zagotovilo več varnosti za zaposlene in uveljavilo na več ravneh. Naš strokovnjak iz oddelka kemično-tehničnih izdelkov, Ralph Ranzinger nam je v pogovoru razložil nove zahteve.

Že vrsto desetletij se PU-pena uporablja na vsakodnevni ravni. Zakaj je PU-izobraževanje obvezno ravno sedaj?

Zakonodajna podlaga je bila zasnovana 3. augusta 2020 z uredbo (EU) 2020/1149 člen 74 v prilogi XVII v REACH-uredbi, s katero je bila uveljava diizocianatov  v EU omejena. Razlog zanjo je nastal že pred leti, z obstoječo in vedno večjo željo zaščititi obdelovalce izdelkov, ki vsebujejo zdravju nevarne sestavne snovi.

Možna bi bila tudi popolna prepoved, a zaradi gospodarske pomembnosti poliuretana (PU) v vseh panogah ni izvedljiva. Druga možnost je, da zaščitimo obdelovalce z vsemi razpoložljivimi zaščitnimi ukrepi na delovnem mestu pred prevelikim izpostavljenjem nevarnim snovem. Pri tem je pogoj, poleg pravilne uporabe zaščitne opreme, tudi šolanje ravnanja z nevarno snovjo v pravem obsegu. Delodajalci so že sedaj obvezani do tega s strani zakona o varnosti in zdravju pri delu. Zahtevani ukrepi imajo iz mojega vidika dva cilja, prvič da pripravimo podjetja do tega, da ne začenjajo uporabljati zdravju nevarnih snovi in kjer to ni mogoče, zagotoviti rokovanje z nevarnimi snovmi s strani strokovnega osebja.

Kaj to pomeni za običajnega uporabnika na področju gradnje in na koliko časa je to izobraževanje potrebno osvežiti?

Za vse strokovne obdelovalce PU-izdelkov velja ta zahteva, da opravijo izobraževanje ali jih zamenjajo z drugimi izdelki. V osnovi naj bi bilo izobraževanje potrebno osvežiti vsakih 5 let, po možnosti tudi prej s strani varnostnega osebja v lastnem podjetju.

Izobraževanja so razporejena v več stopenj, za obdelovalce na gradbišču naj bi zadostovala osnovna stopnja. Nadgradno in napredno izobraževanje je relevantno le za tiste obdelovalce, ki morajo med drugim delati z odprtimi diizociatnimi spojinami in so izpostavljeni visokemu tveganju.

Kateri izdelki so predmet obveznega izobraževanja in kdo je odgovoren za izvedbo izobraževanja?

Trenutno so v osnovi predmet uredbe vsi PU-izdelki z monomerno vsebino diizocianata več kot 0,1 odstotka teže.  V posameznem varnostnem listu je pod odstavkom 3 vedno naveden seznam nevarnih sestavnih snovi, skupaj z odstotkovnim deležem teže celotne zmesi. Običajne snovi so m-TDI (monomerni Toluen diizocianat), m- MDI (monomerni metilendifenildiizocianat) ali m- HDI (monomerni heksametilendiizocianat). V varnostnem listu najdete že vse bistvene podatke o pravilnem rokovanju s snovmi in mejnimi vrednostmi izpostavljenosti na delovnem mestu.

Za izobraževanje samo, je potrebno reči, da je odgovornost delodajalca, da njegovi zaposleni prejmejo izobraževanje iz strani ustreznih strokovnjakov (preventivni strokovni delavci, varnostno osebje). Tako izobraževanje je lahko izvedeno preko spletnega šolanja, predstavitvenega šolanja ali poslovnega šolanja znotraj podjetja. Najbolj smiselno je, da to kombinirate z ostalimi predpisanimi izobraževanji (poučevanji) zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Bo podjetje Schachermayer v prihodnosti samo ponujalo izobraževanja?

Ne, podjetje Schachermayer je kot posrednik za tržišče obvezano le obvestiti kupce o zahtevah izobražanja, omogočiti brezplačne varnostne liste in nadaljne dokumente oz. informacijske poizvedbe dobavitelja in jih posredovati kupcem. To se lahko izvede preko pravilne označbe izdelkov, kot ustnih in pisnih poizvedb.

Podjetje Schachermayer že sedaj ponuja brezplačne varnostne liste oz. tehnične liste za vse kemično-tehnične izdelke preko spletne trgovine Webshop. Od naših kupcev zahtevane dodatne informacije, se po želji pridobijo od naših dobaviteljev. Dodatno najdete pri vseh omenjenih PU-izdelkih povezave do informacijske in izobaževalne strani.

 

Ponujena šolanja in prijavo nanje najdete TUKAJ

Izdelki podjetja Schachermayer za katere potrebujete obvezno izobražovanje

( )